Kasutamistingimused

1. Polar e-poest on võimalik osta ainult neid kaupu, millel on juures märge "Lisa ostukorvi". Kaupadel võib olla lisamärge pikema tarneaja kohta – see tähendab, et toodet pole laos ning tellimuse täitmisega läheb kauem aega. Kauba hind või kauba saadavus võib jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne vastavate tingimuste muutmist, kehtivad ostjale tellimuse hetkel kehtinud tingimused. Mefo ASil on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata, kui kaup on laost otsa saanud, kui kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu või kui ostja ei vasta teenuse saamise tingimustele. Kui tellimust pole võimalik täita, võetakse ostjaga esimesel võimalusel ühendust ning tagastatakse mittesaadud teenuse või kauba eest tasutud summa.

2. Veenduge, et olete sisestanud õiged kontaktandmed ning tarneaadressi. AS Mefo ei vastuta ostja poolt valesti sisestatud andmete tõttu tulenevate probleemide eest kauba tarnimisel ega kanna tekkinud võimalikke lisakulusid.

3. E-poes saab maksta kauba eest järgnevate pankade pangalingi kaudu: Swedbank ja SEB pank. Maksmine toimub eurodes. Samuti saab kaupade eest tasuda ülekandega valides tellimuse esitamisel vastava makseviisi.

4. Ostja peab tasuma arve täies ulatuses enne kui e-pood kauba väljastab.

5. Pärast kaupade eest tasumist (pangaülekande tegemist pangalingi kaudu või muul viisil) väljuge nupule „Tagasi kaupmehe juurde”. Järgneval lehel kuvatakse teile tellimuse kinnitus, mille saate ka välja printida.

6. Kaup tuuakse tellimuses sisestatud tarneaadressile kokkulepitud ajal. Kaup antakse üle vaid ostjale. Kolmandale isikule antakse kaup üle vaid kokkuleppel ostjaga.

7. Tarbijal on õigus 14 päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast kaup tagastada ja saada tasutud raha tagasi (v.a. transpordikulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu). Müüja ei hüvita kauba tagastamisega seotud kulusid. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning see peab olema originaalpakendis. Taganemisõiguse kasutamiseks ja tagastamise korral hüvitise maksmise vältimiseks peab ta tootepakendi avama ettevaatlikult seda kahjustamata. Kui kaup on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, peab ostja tagastama kogu komplekti.

8. Kauba tagastamiseks tuleb saata e-kiri aadressile tellimused@mefo.ee. Kirjas peab olema järgmine info: tagastatav kaup, tellimuse number, kuidas kauba eest tasuti (nt sularahas, internetipanga kaudu, krediitkaardiga vm.) ning arveldusarve, kuhu raha tagasi kanda. Kauba eest tasutud summa tagastatakse ostja arveldusarvele viivitamatult,  kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest müüjani.

9. Ostjal on õigus lepingutingimustele mittevastava (garantiilise) kauba puhul esitada kaebus ning kaup tagastada. Puudusega kauba puhul on tarbijal õigus esitada müüjale kaebus üldjuhul kahe aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Täpsem garantiiperiood võib oleneda tootest. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Probleemide lihtsamaks lahendamiseks peaks tarbija säilitama kindlasti ostudokumendid (arve). Ilma ostudokumendita võib müüja probleemi lahendamata jätta.

10. E-poest ostetud kaupade või teenustega seotud kaebused tuleb edastada ASile Mefo aadressil Järveotsa tee 50C, 13520, Tallinn või e-posti aadressile mefo@mefo.ee. Tagastamiseks mõeldud kaup tuleb saata samuti eelnimetatud aadressile.

11. Puudusega (garantiilise) kauba korral on tarbijal õigus:
Nõuda esmalt kauba tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga.

Nõuda ostuhinna alandamist või lepingust taganemist, juhul kui:
- müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada,
- parandamine ebaõnnestub,
- müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud,
- kauba parandamise või asendamisega on tarbijale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu.

12. Ostjal on õigus pöörduda kohtuvälise kaebusi ja vaidlusi lahendava organi poole (Eestis on selline kohtuväline kaebusi lahendav organ tarbijakaitseameti juures tegutsev tarbijakaebuste komisjon). Komisjoni pädevuses on lahendada Ostja ja Müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel ja kui vaidlusaluse kauba või teenuse väärtus on 20 eurot või enam. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on pooltele tasuta.

13. Kui kaubale kehtivad seaduses sätestatust soodsamad garantiitingimused (müügigarantii), siis antakse nimetatud tingimused koos vastava kaubaga kirjalikult kaasa.

14. AS Mefo pakub kõigile Polar e-poe toodetele järelteenindusvõimalust (hooldus, lisaseadmed jm). Teenindusega seonduvates küsimustes palume võtta meiega ühendust telefoni teel 6 707 077 või saates e-kiri aadressile mefo@mefo.ee. E-kirjas palume kindlasti minimaalselt tuua teenindust vajava toote nimi ja võimalusel seerianumber, toote soetamise aeg ning probleemi võimalikult detailne kirjeldus. Me vastame teie kirjale esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul.

15. Juhul kui peale toote soetamist tekib vaidlusmoment, mida ei õnnestu tarbija ja müüja vahel kokku leppida, siis on tarbijal õigus pöörduda Tarbijakaitse vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse poole.
Lisainfo: www.komisjon.ee